DAPRO Consulting, s.r.o.
Šustekova 6, 851 04 Bratislava

IČO:47 401 931
DIČ: 2023883081

Za spoločnosť koná: JUDr. Marcela Macová, konateľka
Email: marcelamacova@dapro.sk
dapro@dapro.sk

Tel. číslo: 0907 860 616